Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 czerwca 2012

AEDES AED NC Debiut spółki na NC.
APATOR APT GPW WZA
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
BLACKPOIN BPN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
COGNOR COG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
COPERNIC CRS NC Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
DEPEND DEP NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zmian w statucie.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ERS ERS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GETINOBLE GNB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GETINOBLE GNB GPW Początek notowań spółki GETBANK (GTB) pod nazwą GETINOBLE (GNB), w związku ze zmianą firmy.
GREENENER GRE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za pierwszy rok obrotowy.
IZOSTAL IZS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KANIA KAN GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KOMPAP KMP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
MEDICALG MDG GPW WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
MIESZKO MSO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
NAVIMORIN NIN NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
PBG PBG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
SATIS STS GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
SIMPLE SME GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i K.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SYNTHOS SNS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.