Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 września 2018

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.146 akcji serii D i 3.129 akcji serii E.
BIOTON BIO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. zmiany statutu, użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej oraz powołania nowego członka RN.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FASTFIN FFI GPW NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania na członka RN.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HARPER HRP GPW ZWZA
IMPERA IMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
KRVITAMIN KVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WISTIL WST GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.