Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 listopada 2021

ASTRO ASR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BRAND24 B24 GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DBENERGY DBE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
EKOOZE EKE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
IMCOMPANY IMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 euro na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MURAPOL MUR GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WASKO WAS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – prezesem zarządu WASKO S.A oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą - wiceprezesem zarządu WASKO S.A.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.