Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 grudnia 2016

KGHM KGH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN.
APATOR APT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
BIK BIK GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
INVESTEKO IVE NC NWZA ws. uchylenia uchwały numer 16 ZWZ z 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
KETY KTY GPW Wypłata dywidendy 11,50 zł na akcję.
MFOOD MFD NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MODECOM MOD NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz miany w składzie RN.
OPENFIN OPF GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PLANETB2B P2B NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, G i H, zmiany statutu i in.
TXM TXM GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.