Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 grudnia 2021

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ASMODEV AMV NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.
BLACKPOIN BPN NC NWZA ws. użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy oraz postępowania z kartami do głosowania tajnego.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
COMPREMUM CPR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.
KOOL2PLAY K2P NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC NWZA ws. połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 16/2018 NWZ z 18 grudnia 2018 roku oraz zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
PLASTBOX PLX GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka z 2,40 zł na 2,70 zł za sztukę.
PROCAD PRD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.