Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 13 kwietnia 2012

ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ALCHEMIA ALC GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/2011 NWZ z 9 listopada 2011 w przedmiocie połączenia ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.
CCENERGY CCE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
CIGAMES CIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ERNE ERN NC Wznowienie notowań akcjami spółki po starym nominale (scalenie nie doszło do skutku).
ESOTIQ EAH GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
RUNICOM RUN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TMSBROKER TMS NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nabbe Investments S.ŕr.l.
TWIGONET TWI NC Debiut spółki na NC.
WOJAS WOJ GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.