Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 lipca 2017

KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
GETBACK GBK GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
GRODNO GRN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
LOKUM LKD GPW Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 1,59 zł na akcję.
MORIZON MZN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 9.380.000 akcji serii A, 1.568.520 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 8.394.441 akcji serii E, 14.843.756 akcji serii F oraz 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. Wykluczenie z obrotu na NC.
PCM PCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,36 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,60 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.