Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 czerwca 2011

INGBSK ING GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABADONRE ABA GPW WZA
ABSINVEST AIN NC WZA
AGROMA AGM NC WZA
ALUMAST ALU NC WZA
APATOR APT GPW WZA
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 9,08 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW WZA
COPERNIC CRS NC NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International SA, scalenia akcji, zmiany statutu.
DEVORAN DEV NC WZA
DRUKPAK DRU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,19 zł na akcję.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ELQ ELQ NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ERGIS EGS GPW WZA
ESOTIQ EAH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,59 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GRUPAREC GRC NC WZA
HURTIMEX HRT NC WZA
IMPEL IPL GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KBDOM KBD GPW WZA
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok obrachunkowy 2010.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
LIBERTY LTG NC WZA
OTMUCHOW OTM GPW WZA
PARTEX PAR NC WZA
PELION PEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,23 zł na akcję.
POLNA PLA GPW WZA
PSWCAPITA PCA NC WZA
RANKPROGR RNK GPW WZA
REMEDIS REM NC WZA
SADOVAYA SGR GPW WZA
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW WZA