Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 27 grudnia 2016

AUTOPARTN APR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRAS BSA NC Początek notowań spółki INVENTI (IVT) pod nazwą BRAS (BSA), w związku ze zmianą firmy.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej oraz poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
CIGAMES CIG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DANKS DNS NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
FARMACOL FCL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
GOTFI GTF NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
HETAN HTN NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D oraz zmiany statutu.