Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 października 2014

AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
BNPPPL BNP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
CFI CFI GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ERNE ERN NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
FAM FAM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FENGHUA FGT GPW Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
IMS IMS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PEGAS PGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 euro na akcję.
PROPERTYF PLE NC NWZA ws. m.in. zlecenia dla zarządu do nabycia obligacji w celu ich umorzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
STARHEDGE SHG GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.