Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 września 2022

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ASSECOBS ABS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ASSECOSEE ASE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
AUTOPARTN APR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
BUMECH BMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
CLNPHARMA CLN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
GRUPRACUJ GPP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
INTELIWIS ITL NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Efecte Oyj.
KREC KRC GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
STSHOLDING STH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
SUNEX SNX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
URSUS URS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.