Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 lipca 2012

SANPL SPL GPW NWZA ws. połączenia z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i in.
01CYBATON 01C NC WZA ws. m.in. pokrycia starty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
BALTICINV BCI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BNPPPL BNP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany przeznaczenia akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.
DEMOLEN DEM NC NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 23 ZWZA z 14 maja 2012, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany §3 statutu.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
IQMEDICA IQM NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
ISIAG ISG NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
KREDYTB KRB GPW NWZA ws. połączenia z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 42 447 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. zmiany brzmienia statutu spółki to jest paragrafu 18 dot. sposobu powoływania i odwoływania członków RN.
PROGRES PRG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N.
XSYSTEM XSM NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.