Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 kwietnia 2021

LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BNPPPL BNP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 576.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
CAPTORTX CTX GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. wycofania akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na GPW.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PLAY PLY GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW na wniosek spółki.
PROMISE PRO NC NWZA ws. powołania członków RN.
TBULL TBL GPW NWZA ws. zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i in.