Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 kwietnia 2019

TAURONPE TPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BNPPPL BNP GPW Początek notowań spółki BGZBNPP (BGZ) pod nazwą BNPPPL (BNP) w związku ze zmianą firmy.
BUMECH BMC GPW Scalenie akcji w stosunku 11:1.
KETY KTY GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
NETMEDIA NEM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez AdRock Ventures Limited, Ala Moana Partners LTD, Andrzeja Wierzbę, Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Krzysztofa Czaplę po cenie 12,50 zł za akcję.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.