Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 listopada 2020

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANPL SPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 101.009 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APIS ASA NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CANAL --- GPW Odwołanie oferty publicznej akcji w związku ze zwiększoną zmiennością na rynkach finansowych.
CARBONSTU CRB NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GRODNO GRN GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 zł na akcję.
LUG LUG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PYRAMID PDG NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SYGNIS SYG NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.