Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 lutego 2015

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BACD BAC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BNPPL GPW NWZA ws. połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. m.in. połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKANCELAR EKA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ELQ ELQ NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2014 rok.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GETIN GTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LSTECHHOM LSH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MERLINGRP MRG NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
REINHOLD RHD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2014 rok.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.