Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 sierpnia 2015

AGROMA AGM NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BRAS BSA NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EFENERGII EFE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, H, I, J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje serii K oraz zmiany statutu.
ENAP ENP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LKDESIGN LKS NC Ostatni dzień notowań na NC 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ORPHEE ORP NC NWZA ws. wyboru członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015, Przewodniczącego Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015 oraz rewidenta spółki.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RADPOL RDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
SEAMASTER SMA NC Scalenie akcji w stosunku 20:1.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC NWZA ws. powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na ZWZA zwołanym na dzień 24.06.2015 r.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.