Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 listopada 2016

3RGAMES 3RG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4MOBILITY 4MB NC Początek notowań spółki ESOLUTION (ESO) pod nazwą 4MOBILITY (4MB), w związku ze zmianą firmy.
BIK BIK GPW Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKOKOGEN EKG NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
FINTECH FTH NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INDOS INS NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NOTORIA NTS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,12 zł na akcję.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.