Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 grudnia 2011

ABSINVEST AIN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BLIRT BLR NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CELTIC CPD GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz zmian w statucie.
DUON DUO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
EUROHOLD EHG GPW Debiut spółki na GPW.
FONECO FNE NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
KBJ KBJ NC Debiut spółki na NC.
MMCPL MMC NC NWZA ws. przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN.
NETIA NET GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
POSITIVE POS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
TMSBROKER TMS NC NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla członków zarządu.
UNICREDIT UCG GPW NWZA
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.