Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 listopada 2020

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BENEFIT BFT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.145 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INDOS INS NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za II, III i IV kwartał 2019 roku.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.