Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 maja 2012

ASSECOBS ABS GPW NWZA ws. powołania członków RN.
ATM ATM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BIOTON BIO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BLIRT BLR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BNPPL GPW WZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
CARLSON CAI NC Split akcji w stosunku 1:5.
COLUMBUS CLC NC NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
DOMDEV DOM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
EZO EZO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FERRO FRO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.
GIGROUP GIG GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
IDEON IDE GPW Początek notowań spółki CENTROZAP (CZP) pod nazwą IDEON (IDE), w związku ze zmianą firmy.
KONSSTALI KST GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
MANYDEV MAN GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji.
MPAY MPY NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
MTC MTC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ONERAY ORI NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PATENTUS PAT GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
POLAQUA PQA GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PREMETINV PMI NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
REINHOLD RHD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.