Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 lutego 2015

APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 163.519 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEKPOL DEK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014.
SANTANDER SAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 262.578.993 akcji zwykłych.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2014 rok.