Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 kwietnia 2016

06MAGNA 06N GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Magna Polonia SA, po 2,60 zł za sztukę.
AUTOSPA ASP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DEVELIA DVL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
I2DEV I2D GPW Zakończenie budowy księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MASTERPHA MPH GPW Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w transzy detalicznej.
PBKM BKM GPW Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PLASTPACK PPC NC Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
URSUS URS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.100.000 akcji serii P oraz 8.900.000 akcji serii Q.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.