Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 maja 2020

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 32.324.016 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5THAVENUE 5AH NC NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLUETAX BTG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CDA CDA NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EFIXDM EFX NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.
FASING FSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.