Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 grudnia 2013

KRUK KRU GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN emitowanych obligacji, zmiany statutu i regulaminu RN.
BLIRT BLR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w KDPW oraz zmiany statutu.
CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 na GPW, zmiany polityki rachunkowości, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 3,38 zł na akcję.
ELEMENTAL EMT GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela.
ELEMENTAL EMT GPW Pierwszy dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ENERGOINS ENI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EUROSNACK ECK NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KME KME NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 14 WZA z dnia 25.06.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PLANETB2B P2B NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 4.495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 2.390.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PROMISE PRO NC NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 30.10.2013r NWZ.
UNITED UTD NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
VISTAL VTL GPW Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
XSYSTEM XSM NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.