Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 lutego 2013

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SANPL SPL GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BALTICON BLT NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BALTICON BLT NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BLIRT BLR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii F, G, H, I, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek oraz powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu spółki umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DXD DXD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFICOM EFI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FEMTECH FEM NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FHDOM FHD NC NWZA ws. sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, zmiany statutu wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MOVGAMVR MVR NC NWZA ws. zmiany Przewodniczącego RN, zmiany Regulaminu RN, obniżenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
MOVGAMVR MVR NC Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
PHN PHN GPW Debiut spółki na GPW.
SAKANA SKN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
URLOPYPL URL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał obrotowego 2012/2013.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.
TotalEnergies FP.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał i za cały 2012 rok.