Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 9 sierpnia 2019

7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CARLSON CAI NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ECNOLOGY ECN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
FORTE FTE GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IMPEXMET IPX GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. po cenie 4,25 zł za akcję.
INDOS INS NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
LUKARDI LUK NC Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MOONLIT MLT NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PFLEIDER PFL GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V. z 25,17 zł na 26,60 zł za sztukę.
QUBICGMS QUB NC ublikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.