Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 10 maja 2019

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APSENERGY APE NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INDOS INS NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INTERAOLT IRL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 euro na akcję.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za 2018 rok.
METROPOLIS MRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.750 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
PATFUND PFD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLAY PLY GPW Wypłata dywidendy okresowej 1,45 zł na akcję.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
POINTPACK PNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
QUBICGMS QUB NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
S4E S4E NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SOLARINOV SIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2018 rok.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XTB XTB GPW Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.