Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 6 maja 2021

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ALTUSTFI ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BLIRT BLR NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G.
EUROHIT ERH NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
FARM51 F51 NC Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FENGHUA FGT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
JJAUTO JJO GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwał nr 22 i 23 ZWZ z 5 lipca oraz zmiany statutu.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
P2CHILL P2C NC 0 Publikacja raportu za 2020 rok.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,67 zł na akcję.
PEIXIN PEX GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
PEPCO PCO GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
VERCOM VRC GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 16 zł na akcję.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.