Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 maja 2012

SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
APS APS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
BALTONA BAL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zmiany zasad rachunkowości na MSR i MSSF.
BIOMAXIMA BMX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BLIRT BLR NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
CLOUD CLD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ELQ ELQ NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
EMUZYKA EMU NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ERATONRG ERA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
FALCON FLG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FORPOSTA FPO NC Debiut spółki na NC.
HARPER HRP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej.
HFTGROUP HFT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
IMS IMS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KCSP KCS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F, wyłączenia prawa poboru, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E.
LETUS LET NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ORIONINV ORN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia MSR oraz MSSF.
PBOANIOLA PBO GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PELION PEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PERMEDIA PMD GPW WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
POLINW PIS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SNIEZKA SKA GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
TERESA TER GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
UNIBEP UNI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, powołania członka RN, zmiany uchwały NWZA z 8 lipca 2011 w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
Dell DELL.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.