Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 lutego 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.080.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INGBSK ING GPW Początek notowań spółki INGBSK (BSK) pod nazwą INGBSK (ING), na wniosek spółki.
ADASTRA ADA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKANCELAR EKA GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MURAPOL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy małych inwestorów.
PRESTO PST NC Pierwszy dzień notowań na NC 30.000.000 akcji serii A i 4.000.000 akcji serii B.
QUMAK QMK GPW Początek notowań spółki QUMAKSEK (QSM) pod nazwą QUMAK (QMK), w związku ze zmianą firmy.
SMTSOFT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.