Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 kwietnia 2018

AATHOLD AHL GPW NWZA ws. zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A., ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
AGROTOUR AGR NC NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w statucie, utworzenia oddziału spółki, potwierdzenia ważności uchwały zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji oraz emisji nowej serii obligacji.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za 2017 rok.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za 2017 rok.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
EMPERIA GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
EXCELLENC EXC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
EXIMIT EXM NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G.
IMPERIO IMP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
INDOS INS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MERCATOR MRC GPW NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków zarządu oraz kluczowych menedżerów spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
MOL MOL GPW ZWZA
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2017 rok.
TSGAMES TEN GPW Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
UNICREDIT UCG GPW ZWZA i NWZA
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.