Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 czerwca 2017

EUROCASH EUR GPW Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
CIASTZKRA CZK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ELKOP EKP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.029.598,71 zł z zysków z lat następnych.
I2DEV I2D GPW Wypłata dywidendy 1,90 zł na akcję.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
KOFOL KOF GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MAXCOM MXC GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
MCLOGIC MCL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A.
MTRANS MTS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ROBYG ROB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
TALEX TLX GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę za rok 2016.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.