Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 lipca 2013

PKNORLEN PKN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 65.699 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ISIAG ISG NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
RELPOL RLP GPW Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
ROBYG ROB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.040.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
TECHMADEX TDX NC Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WIERZYCL WRL NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
XBSPROLOG XBS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Anglo American AAL.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.