Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 czerwca 2014

GRUPAAZOTY ATT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,96 zł na akcję.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
APLITT API GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.
ARCUS ARC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A, B i C na akcje serii D, potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20.06.2013r w sprawie nabycia akcji własnych spółki, umorzenia akcji oraz zmiany statutu.
ASBIS ASB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASTARTA AST GPW ZWZA
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATM ATM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
BALTONA BAL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BEST BST GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na NC, zmiany statutu oraz wyboru członków RN.
CFI CFI GPW NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C z prawem do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 21.02.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ECARD ECD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GRJAGUAR GJA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
JJAUTO JJO GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.100.240 akcji zwykłych na okaziciela.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
MGMSYS MGM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
OTLOG OTS GPW Wypłata dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCGUARD PCG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFMEDICAL PFM NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
S4E S4E NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
SATIS STS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E, 317.466 akcji serii F.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
TESGAS TSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VIDIS VDS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad ich nabywania, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ZWG ZWG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FedEx FDX.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.