Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 marca 2016

ASSECOSLO ACS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za 2015 rok.
BLIRT BLR NC NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2014 i lata wcześniejsze.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz SESCOM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
DANKS DNS NC Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DIGITREE DTR GPW NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania członków RN (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FOTA FOT GPW NWZA ws. zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
HMINWEST HMI GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.
MARSOFT MAR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MCLOGIC MCL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych na kapitał zapasowy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, określenia warunków nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, przeznaczenia skupionych akcji własnych.
SUMMALING SUL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2015 rok.