Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 listopada 2016

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AMBRA AMB GPW Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ARRINERA ARX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BIK BIK GPW Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BYTOM BTM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DIGITREE DTR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FINTECH FTH NC Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MAKARONPL MAK GPW NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania nowego członka RN.
NEWWORLDR NWR GPW WZA
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PMPG PGM GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
SKARBIEC SKH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TBULL TBL GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
Avon AVP.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Repsol YPF REP.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.