Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 czerwca 2013

CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
AGROTOUR AGR NC Debiut spółki na NC.
ARAMUS ARA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012, zakończenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2010-2013, uchylenia uchwały nr 19 i 20 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
BACD BAC GPW ZWZA
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2012 oraz zmiany uchwały nr 10 ZWZA z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FORTUNA FEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 euro na akcję.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok 2012.
IVMX IMX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012r. oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OEX OEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
ONE2ONE O2O GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QUMAK QMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2012.
ZELMER ZLR GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.