Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 sierpnia 2018

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EFENERGII EFE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 20/06/2017 ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOWAGALA CNG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROCAD PRD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
Alibaba BABA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.