Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 listopada 2021

ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
IMAGEPWR IPW NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LABOPRINT LAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDIACAP MCP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MURAPOL MUR GPW Odwołanie oferty publicznej akcji.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.
URSUS URS GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.
YELLOWBOS YBS NC NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.