Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 sierpnia 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
LIVECHAT LVC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.
MEDIACAP MCP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 2,70 zł na 3,25 zł za sztukę.
METAVERSUM MET NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A, 90.911 akcji serii C, 3.060.000 akcji serii F.
MILESTONE MMD NC ZWZA
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 95,02 HUF na akcję.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. zmiany uchwały ZWZ nr 19 z 13 czerwca 2017 r, zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki oraz zmiany uchwały ZWZ nr 07/30.06.2021 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
SEKO SEK GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.