Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 czerwca 2018

APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
BDF BDF NC Publikacja raportu za 2017 rok.
BENEFIT BFT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji oraz zmiany statutu.
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ENTER ENT GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
GETINOBLE GNB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.597.068 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
HFTGROUP HFT NC Publikacja raportu za 2017 rok.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
LSTECHHOM LSH NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii E, 1.800.000 akcji serii F, 2.000.000 akcji serii G, 6.000.000 akcji serii H, 4.227.642 akcje serii I.
SMSKREDYT SMS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
VENTUREIN VTI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok oraz dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi zarządu.