Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 kwietnia 2011

BENEFIT BFT GPW Początek budowy księgi popytu.
CODEMEDIA COD NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CWPE CWP NC NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie rady nadzorczej.
NOVAKBM KBM GPW Początek zapisów na akcje dla obecnych akcjonariuszy i inwestorów w transzy indywidualnej w Słowenii i w Polsce. Początek book building.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. m. in. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
STALEXP STX GPW WZA
WDX WDX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG w związku z zakwalifikowaniem jej do segmentu MINUS 5.