Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 stycznia 2015

BENEFIT BFT GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zespołu składników majątkowych.
DEKTRA DKR NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych, zmian w składzie RN.
ERBUD ERB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,46 zł na akcję.
VELTO VEL NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VIGOSYS VGO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.