Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 marca 2024

BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami: (i) Fit 1 sp. z o.o.; (ii) Fit 2 sp. z o.o.; (iii) Fit 3 sp. z o.o.; (iv) Fit 4 sp. z o.o.; (v) Fit and More sp. z o.o.; (vi) Concept Self Investment sp. z o.o.; (vii) sport Operator sp. z o.o.; (viii) Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
ONICO ONC NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 11 ZWZ z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz powołania członka RN.
POLICE PCE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
TSGAMES TEN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
YETIFORCE YTF NC Publikacja raportu za 2023 rok.

wtorek 26 marca 2024

ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CCC CCC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o.o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.
CYBERFLKS CBF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2023 rok.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
REDCARPET RCM NC NWZA ws. utworzenia grupy spółek oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP SA poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SYGNIS SYG NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wdrożenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki.
VERCOM VRC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

środa 27 marca 2024

KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
LPP LPP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
1SOLUTION ONE NC Pierwszy dzień przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii G.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za 2023 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ESHOPPING ESG NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji serii G, 4.200.000 akcji serii H, 12.000.000 akcji serii I.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
HORTICO HOR NC Dzień pierwszego notowania na NC 389.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JRHOLDING JRH NC Publikacja raportu za 2023 rok.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. powołania członków RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ONDE OND GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PURE PUR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru składników majątkowych spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
XTPL XTP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.655 akcji zwykłych na okaziciela serii U.

czwartek 28 marca 2024

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
APLISENS APN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CASPAR CSR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2023 rok.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. - 28.03.2024 r.
DROZAPOL DPL GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia.
ECHO ECH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
INSTALKRK INK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
LENTEX LTX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MENTZEN MTZ NC Zakończenie zapisów i wpłat na akcje w transzy małych inwestorów.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
ONE2TRIBE O2T NC Dzień pierwszego notowania na NC 45.556.560 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRIMETECH PTH GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ROBINSON RBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
TELEMEDPL TMP NC NWZA ws. powołania do dotychczasowego składu RN pani Marzeny Krawiec.
TOYA TOA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
XTB XTB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

piątek 29 marca 2024

AMICA AMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CDRL CDL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CORMAY CRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
DBENERGY DBE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
DEVELIA DVL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
LUON LUO NC Publikacja raportu za IV kwartał 2023 oraz za cały 2023 rok.
MOLECURE MOC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
YARRL YRL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.