XTB

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2022 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 sierpnia 2022 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 maja 2022 XTB Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
6 maja 2022 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
5 maja 2022 XTB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
4 maja 2022 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
25 kwietnia 2022 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
9 marca 2022 XTB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
19 listopada 2021 XTB NWZA ws. ustanowienia nowej kadencji RN, powołania członków RN, oceny zbiorowej odpowiedniości RN, zmiany statutu i in.
9 listopada 2021 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
20 sierpnia 2021 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
7 maja 2021 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 XTB Wypłata dywidendy 1,79 zł na akcję.
21 kwietnia 2021 XTB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,79 zł na akcję.
20 kwietnia 2021 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,79 zł na akcję.
12 kwietnia 2021 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
10 marca 2021 XTB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
9 listopada 2020 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 sierpnia 2020 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
15 maja 2020 XTB Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
7 maja 2020 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 XTB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
29 kwietnia 2020 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
20 kwietnia 2020 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
10 marca 2020 XTB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
10 maja 2019 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 maja 2019 XTB Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
25 kwietnia 2019 XTB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
24 kwietnia 2019 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
15 kwietnia 2019 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 marca 2019 XTB Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
8 marca 2019 XTB Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
18 grudnia 2018 XTB Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.
11 grudnia 2018 XTB Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.
10 grudnia 2018 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
8 listopada 2018 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 października 2018 XTB NWZA ws. ustanowienia nowej kadencji RN, powołania członków RN nowej kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania RN.
23 sierpnia 2018 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
10 maja 2018 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat poprzednich.
7 marca 2018 XTB Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 maja 2017 XTB Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
15 maja 2017 XTB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 maja 2017 XTB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
4 maja 2017 XTB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
24 kwietnia 2017 XTB ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
20 marca 2017 XTB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 XTB Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 XTB Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 czerwca 2016 XTB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
17 maja 2016 XTB Początek notowań spółki XTRADEBDM (XTB) pod nazwą XTB (XTB), na wniosek spółki.
16 maja 2016 XTB Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 XTB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 maja 2016 XTB Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 117.383.635 akcji serii A.
4 maja 2016 XTB Przydział akcji oferowanych.
28 kwietnia 2016 XTB Zakończenie okresu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
27 kwietnia 2016 XTB Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
26 kwietnia 2016 XTB Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
25 kwietnia 2016 XTB Zakończenie okresu przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
18 kwietnia 2016 XTB Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
14 kwietnia 2016 XTB Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.