REDCARPET

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 REDCARPET Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 REDCARPET Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 REDCARPET ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 REDCARPET Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 REDCARPET Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 REDCARPET Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 REDCARPET Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
4 października 2022 REDCARPET Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 415.000 akcji serii A i 50.000 akcji serii B.