SKARBIEC

Data Spółka Wydarzenie
28 maja 2024 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
26 marca 2024 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
18 grudnia 2023 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
21 listopada 2023 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
24 października 2023 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
3 października 2023 SKARBIEC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
19 września 2023 SKARBIEC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
22 maja 2023 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
30 marca 2023 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
13 grudnia 2022 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
18 listopada 2022 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
26 października 2022 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
16 maja 2022 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
28 marca 2022 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
18 marca 2022 SKARBIEC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 grudnia 2021 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
16 listopada 2021 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
11 października 2021 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
14 maja 2021 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
19 marca 2021 SKARBIEC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 lutego 2021 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
29 grudnia 2020 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
16 listopada 2020 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
5 października 2020 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
31 sierpnia 2020 SKARBIEC NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” oraz zatwierdzenia kooptacji do składu RN.
15 maja 2020 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 marca 2020 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
6 grudnia 2019 SKARBIEC Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
22 listopada 2019 SKARBIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
21 listopada 2019 SKARBIEC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
15 listopada 2019 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
24 października 2019 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
12 września 2019 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
15 maja 2019 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 marca 2019 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
10 grudnia 2018 SKARBIEC NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwały nr 7 NWZ z dnia 22 grudnia 2016.
16 listopada 2018 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
9 listopada 2018 SKARBIEC Wypłata dywidendy 4,45 zł na akcję.
25 października 2018 SKARBIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,45 zł na akcję.
24 października 2018 SKARBIEC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,45 zł na akcję.
10 października 2018 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
31 sierpnia 2018 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
15 maja 2018 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
15 lutego 2018 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
15 lutego 2018 SKARBIEC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 listopada 2017 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
10 listopada 2017 SKARBIEC Wypłata dywidendy 2,62 zł na akcję.
25 października 2017 SKARBIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.
24 października 2017 SKARBIEC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.
10 października 2017 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
28 sierpnia 2017 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
3 lipca 2017 SKARBIEC NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 czerwca 2017 SKARBIEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.277 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
10 maja 2017 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
15 lutego 2017 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
22 grudnia 2016 SKARBIEC NWZA ws. przeprowadzenia programu motywacyjnego, przyznania wynagrodzenia członkowi RN i in.
25 listopada 2016 SKARBIEC Wypłata dywidendy 3,08 zł na akcję.
10 listopada 2016 SKARBIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,08 zł na akcję.
9 listopada 2016 SKARBIEC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,08 zł na akcję.
3 listopada 2016 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
25 października 2016 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
26 sierpnia 2016 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
27 lipca 2016 SKARBIEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 103.478 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
11 maja 2016 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
4 marca 2016 SKARBIEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 101.833 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
24 lutego 2016 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
8 stycznia 2016 SKARBIEC NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie oraz zmiany uchwały nr 1 NWZA z 25 września 2014 w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego.
12 listopada 2015 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
16 października 2015 SKARBIEC Wypłata dywidendy 3,12 zł na akcję.
2 października 2015 SKARBIEC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,12 zł na akcję.
1 października 2015 SKARBIEC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,12 zł na akcję.
24 września 2015 SKARBIEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego na fundusz rezerwowy.
28 sierpnia 2015 SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
11 maja 2015 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2014/2015.
11 lutego 2015 SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
20 listopada 2014 SKARBIEC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
18 listopada 2014 SKARBIEC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 6.456.250 akcji zwykłych serii A.
7 listopada 2014 SKARBIEC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych.
5 listopada 2014 SKARBIEC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych.
4 listopada 2014 SKARBIEC Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii A.
3 listopada 2014 SKARBIEC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych.
27 października 2014 SKARBIEC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych.
24 października 2014 SKARBIEC Początek budowania księgi popytu na akcje serii A.