FEERUM

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
23 czerwca 2023 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 lutego 2022 FEERUM NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
29 listopada 2021 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 FEERUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.
31 maja 2021 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 września 2020 FEERUM Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
10 września 2020 FEERUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
9 września 2020 FEERUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
31 sierpnia 2020 FEERUM NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie".
30 czerwca 2020 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
19 maja 2020 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
10 czerwca 2019 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 czerwca 2018 FEERUM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
30 maja 2018 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 października 2017 FEERUM NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia nowopowołanych członków RN oraz uchylenia uchwał NWZ z 3 marca 2017 r.
14 września 2017 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 FEERUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
18 sierpnia 2015 FEERUM Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
12 sierpnia 2015 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
28 lipca 2015 FEERUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
27 lipca 2015 FEERUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
15 maja 2015 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 listopada 2014 FEERUM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 FEERUM NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie z "Feer – Pol" sp. z o.o. oraz Pearl Corporation sp. z o.o.
16 kwietnia 2014 FEERUM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany wynagrodzenia członkowi RN.
11 marca 2014 FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 listopada 2013 FEERUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 FEERUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 lipca 2013 FEERUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
4 czerwca 2013 FEERUM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
31 maja 2013 FEERUM Pierwszy dzień notowań na GPW 1.000.000 akcji serii A, 335.000 akcji serii B, 3.060.301 akcji serii C, 2.942.615 akcji serii D, 2.200.000 akcji serii E.
29 maja 2013 FEERUM Ostatni dzień notowań na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2013 FEERUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 FEERUM Debiut spółki na GPW.
25 kwietnia 2013 FEERUM Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
24 kwietnia 2013 FEERUM Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
23 kwietnia 2013 FEERUM Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
17 kwietnia 2013 FEERUM Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.