Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 czerwca 2014

PEKAO PEO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PKNORLEN PKN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DAMFINW DIN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERGIS EGS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERNE ERN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EZO EZO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HARPER HRP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KLEBAINV KIN NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 264.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz powołania członków RN.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za 2013 rok.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty dywidendy za 2012r przypadającej na akcje własne.
SECOGROUP SWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
STALPROFI STF GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TRAKCJA TRK GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
YOLO YOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.